Transparent Logo (1)

Hand i hand mot en ljusare framtid

Om Primulagruppen

Primulagruppen erbjuder teckenspråkiga familjehem och jourhem i hela Sverige. Alla familjehem har genomgått en noggrann utredningsprocess. Vi erbjuder en säker, kärleksfull och stabil miljö där varje barn kan växa och utvecklas. Med fokus på individuella behov utrustar vi barnen med de nödvändiga verktygen för att lyckas, inte bara nu, utan genom hela livet. Detta gör vi i en tillgänglig miljö där teckenspråk är en naturlig del, för att säkerställa att varje barn har möjlighet att uttrycka sig och bli förstådd

VÅRA TJÄNSTER

ATT BLI FAMILJEHEM

Att bli ett familjehem innebär att man öppnar sitt hem och sitt hjärta för ett barn/ungdom i behov av en trygg och stabil vardag. Som familjehem tar man på sig ansvaret för att ge den unga individen kärlek, stöd och en omsorgsfull uppfostran, i samarbete med Primulagruppens familjehemskonsulent, socialtjänsten och andra vårdinstanser.

 

Det kan vara en tillfällig placering eller en mer långsiktig lösning, beroende på barnets eller ungdomens behov. Som familjehem får ni regelbunden handledning och stöd från familjehemskonsulenten. Som familjehem förväntas du att delta i grundutbildningen ”Ett hem att växa i”, en grundutbildning som Socialstyrelsen har tagit fram.

 

Ta gärna kontakt med Teuta på nedan kontaktuppgifter för mer information om att bli familjehem!

STEG FÖR STEG

Kan ske via mail, telefon eller sms

Digitalt möte där du får mer information om vad det innebär att bli familjehem samt vilka krav som finns på att bli familjehem.

Du får besvara frågeformuläret BRA-fam som skickas digitalt

Vi gör ett hembesök

Registerutdrag hämtas från:

  • Belastnings-och misstankeregistret
  • LOB registret (lagen om berusade personer)
  • Socialregistret – socialtjänsten i den kommun du är folkbokförd
  • Försäkringskassn
  • Kronofogden

Individuell djupintervju med familjehemsföräldrar, enskilda samtal med barn i familjehemmet (beroende på ålder)

Professionella och personliga referenser

Placeringsförfrågan

Kontakta oss med din förfrågan så hjälper vi dig att hitta en bra matchning.

 

Föreståndare Teuta Beka Ljungqvist
Mobil: 0764137716
Epost: teuta@primulagruppen.se